Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Informacja z otwarcia ofert na "skład i druk komputerowy materiałów na potrzeby IERiGŻ-PIB"

2018-11-09

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 10/2018  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 w związku z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „skład i druk komputerowy materiałów na potrzeby IERiGŻ - PIB”.

           Zamawiający działając na postawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D. U. z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami) przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.11.2018 r. o godz. 10:15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi  556 253,46 zł brutto.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytał informacje, które zamieszczono poniżej:

Lp.

Nazwa Wykonawcy i adres

cena brutto w zł

1.

CCPG – Marka Pracowni C&C Sp. z o. o.
ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa

618 140,04

2.

ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna
Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

488 237,40

3.

Agencja Wydawniczo-Poligraficzna FIRET Marzena Samsel ul. Leopolda Staffa 8/70, 01-891 Warszawa

448 539,60

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp  i pkt 7. 2 SIWZ Wykonawca obowiązany jest złożyć  w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp:

a) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

b) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z  innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

 

Lista plików:

Utworzył
Ewa Sierakowska
2018-11-09
Opublikował
Ewa Sierakowska
2018-11-09
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2019-01-21
Odwiedzin: 2431