Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Informacja z otwarcia ofert na "dostawę i kontrakt serwisowy dwóch fabrycznie nowych urządzeń produkcyjnych (jedno do druku czarno-białego, drugie do druku kolorowego) na potrzeby IERiGŻ-PIB

2019-03-29

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  2/2019  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 w związku z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „dostawę i kontrakt serwisowy dwóch fabrycznie nowych urządzeń produkcyjnych (jedno do druku czarno-białego, drugie do druku kolorowego) na potrzeby IERiGŻ-PIB”.

Zamawiający działając na postawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D. U. z 2018 roku poz. 1986 z późniejszymi zmianami) przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.03.2019 r. o godz. 10:15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi  838 498,38 zł brutto.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczytał informacje, które zamieszczono poniżej:

Lp.

Nazwa Wykonawcy i adres

cena brutto w zł

 Czas reakcji serwisu

1.

XEROX POLSKA Sp. z o. o.
ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

789 943,13

60 minut

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp  i pkt 7. 2 SIWZ Wykonawca obowiązany jest złożyć  w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp:

a) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

b) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z  innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Lista plików:

Utworzył
Ewa Sierakowska
2019-03-29
Opublikował
Ewa Sierakowska
2019-03-29
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2019-03-29
Odwiedzin: 4336