Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Informacja z otwarcia ofert na "dostawę w formie leasingu finansowego dwóch fabrycznie nowych urządzeń produkcyjnych (jedno do druku czarno-białego, drugie do druku kolorowego) wraz z kontraktem serwisowym na potrzeby IERiGŻ-PIB"

2020-05-12

Warszawa 12.05.2020 r.

 

Wszyscy zainteresowani

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 02/2020  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 w związku z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „dostawę w formie leasingu finansowego dwóch fabrycznie nowych urządzeń produkcyjnych (jedno do druku czarno-białego, drugie do druku kolorowego) wraz z kontraktem serwisowym na potrzeby IERiGŻ-PIB”.

 

 

           Zamawiający działając na postawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D. U. z 2019 roku poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

          Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.05.2020 r. o godz. 10:15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi 1 121 550,00 zł brutto.

 

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy i adres

cena brutto w zł

 Czas reakcji serwisu

1.

Xerox Polska Sp. z o. o. ul. Łopuszańska 95 02-457 Warszawa

1 106 881,92

60 minut

2.

CANON Polska Sp. z o. o. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa

1 208 371,68

60 minut

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp  i pkt 7. 2 SIWZ Wykonawca obowiązany jest złożyć w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp:

a)      oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

b)      dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 

Lista plików:

Utworzył
Kamila Tomaszewska
2020-05-12
Opublikował
Kamila Tomaszewska
2020-05-12
Modyfikacja
Kamila Tomaszewska
2020-05-12
Odwiedzin: 861