Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Prace badawcze 2016 r.


W ramach działalności statutowej, Instytut realizował w roku 2016 następujące tematy i zadania badawcze:

I Koszty jednostkowe wybranych produktów rolniczych – kierownik tematu: dr inż. Aldona Skarżyńska

   Zadania badawcze:

 • Produkcja, koszty i dochody uzyskane z produkcji wybranych produktów rolniczych – dr inż. A. Skarżyńska
 • Szacunek wyników ekonomicznych produkcji wybranych produktów rolniczych – mgr inż. I. Augustyńska-Grzymek

II Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa – kierownik tematu: prof. dr hab. Józef St. Zegar

    Zadania badawcze:

 • Rachunki ekonomiczne rolnictwa (RER) – mgr inż. J. Buks
 • Bezpieczeństwo żywnościowe Polski – dr hab. M. Kwasek
 • Zagadnienia rolno-środowiskowe w przepływach międzygałęziowych – dr K. Prandecki
 • Kwestia agrarna współcześnie – prof. dr hab. J. St. Zegar
 • Dochody ludności rolniczej – dr hab. B. Chmielewska

III Polityka finansowa wobec wsi i rolnictwa w zmieniających się uwarunkowaniach krajowych, europejskich i globalnych – kierownik tematu: prof. dr hab. Jacek Kulawik

    Zadania badawcze:

 • Monitorowanie sytuacji finansowej w polskim rolnictwie i na wsi oraz w ich otoczeniu – prof. dr hab. J. Kulawik
 • Kanały oddziaływania polityki budżetowej na rolnictwo – dr B. Wieliczko
 • Efektywność adresowanego wsparcia budżetowego gospodarstw rolniczych – mgr J. Góral
 • Siatka bezpieczeństwa społeczno-ekonomiczno-finansowego w rolnictwie – dr inż. M. Soliwoda

 

IV Efektywność funkcjonowania podmiotów gospodarczych w rolnictwie. Zagadnienia wybrane – kierownik tematu: prof. dr hab. Wojciech Józwiak

     Zadania badawcze:

 • Czynniki warunkujące uproszczenie struktury produkcji w gospodarstwach rolnych – mgr J. Sobierajewska
 • Działalność hodowlana a wyniki ekonomiczne spółek hodowli roślin i zwierząt – mgr M. Adamski
 • Ochrona środowiska na obszarach wiejskich – dr inż. G. Niewęgłowska
 • Efektywność funkcjonowania i konkurencyjność  wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych – mgr A. Kagan

V Przemiany przemysłu spożywczego w świetle procesów globalizacji i integracji europejskiej – kierownik tematu: dr Iwona Szczepaniak

     Zadania badawcze:

 • Analizy ekonomiczno-finansowe przemysłu spożywczego – mgr J. Drożdż
 • Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-spożywczego w UE - analiza unijnego procesu decyzyjnego – dr hab.  R. Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
 • Wpływ globalizacji na polski przemysł spożywczy i jego otoczenie rynkowe – dr hab. P. Chechelski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB

VI Badania rynków rolno-żywnościowych – kierownik tematu: dr Piotr Szajner

     Zadania badawcze:

 • Ocena stanu i perspektyw rynku mięsa – mgr D. Zawadzka
 • Ocena stanu i perspektyw rynku mleka – prof. dr hab. Jadwiga Seremak-Bulge
 • Ocena stanu i perspektyw rynku drobiu i jaj – dr hab. G. Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
 • Ocena stanu i perspektyw rynku ryb – mgr K. Hryszko
 • Ocena stanu i perspektyw rynku zbóż – mgr W. Łopaciuk
 • Ocena stanu i perspektyw rynku pasz – mgr W. Dzwonkowski
 • Ocena stanu i perspektyw rynku ziemniaków – mgr W. Dzwonkowski
 • Ocena stanu i perspektyw rynku rzepaku – dr E. Rosiak
 • Ocena stanu i perspektyw rynku cukru – dr P. Szajner
 • Ocena stanu i perspektyw rynku owoców i warzyw – dr B. Nosecka
 • Ocena stanu i perspektyw rynku środków produkcji – prof. dr hab. A. Zalewski
 • Ocena stanu i perspektyw rozwoju handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi – mgr W. Łopaciuk
 • Ocena stanu i perspektyw popytu na żywność – dr hab. K. Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
 • Ocena stanu i perspektyw rynku wyrobów tytoniowych i alkoholowych – dr M. Bodył
 • Marże i transmisja cen na rynku podstawowych produktów rolnych w Polsce – dr P. Szajner

VII Procesy społecznego rozwoju wsi i rolnictwa – kierownik tematu: prof. dr hab. Maria Alina Sikorska

     Zadania badawcze:

 • Uwarunkowania społeczne w przeobrażeniach obszarów wiejskich – prof. dr hab.  M. A. Sikorska
 • Zróżnicowanie rodzinnych gospodarstw rolnych według aktywności rynkowej – dr inż. B. Karwat-Woźniak
 • Polityka przestrzenna obszarów wiejskich w kierunku spójności regionów w Unii Europejskiej – dr hab. D. Kołodziejczyk, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
 • Kierunki wsparcia rozwoju pozarolniczej gospodarki wiejskiej w polityce rozwoju UE – dr inż. P. Chmieliński
 • Uwarunkowania i zakres zaangażowania kobiet wiejskich w działalność rolniczą – dr hab. A. Wrzochalska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB

VIII Analiza sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej rolnictwa i gospodarki żywnościowej - kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Kowalski

IX  Polskie ogrodnictwo na jednolitym rynku europejskim – kierownik tematu: dr Bożena Nosecka

     Zadania badawcze:

 • Metody matematyczne i statystyczne w analizie polskiego sektora ogrodniczego - mgr inż. Ł. Zaremba
 • Proporcja cen w łańcuchu marketingowym świeżych i przetworzonych owoców i warzyw w Polsce i wybranych krajach UE – mgr inż. I. Strojewska
 • Efektywność czynników produkcji w gospodarstwach ogrodniczych – mgr J. Świetlik
 • Zmiany poziomu oraz struktury rzeczowej i geograficznej polskiego eksportu produktów ogrodniczych i ich przetworów po akcesji Polski do UE – mgr A. Bugała

X  Analityczne ujęcie prawdiłowości gospodarowania w rolnictwie i ich implikacje dla polityki rolnej – kierownik  tematu: prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz

     Zadania badawcze:

 • Ryzyko rynkowe, a dochody w rolnictwie – mgr C. Klimkowski
 • Kategorie efektywności – ujęcie definicyjno-analityczne – dr inż. A. Bezat-Jarzębowska
 • Zmienność marż w polskim przemyśle spożywczym – dr hab. Sz. Figiel, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
 • Zmiany relacji i transmisja cen w łańcuchu żywnościowym – dr M. Hamulczuk
 • Metody wielokryterialne i optymalizacyjne wspomagające problemy rozwoju sektora rolno-żywnościowego – dr M. Gruda
 • Zróżnicowanie w ocenach dobrobytu producentów rolnych – dr A. Sielska

Projekty badawcze realizowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (2013-2014)


      Procesy przekształceń strukturalnych w wiejskiej społeczności i chłopskim rolnictwie - prof. dr hab. A. Sikorska

Publikacje powstałe w ramach projektu:

 

W roku 2015 realizowano zadania Programu Wieloletniego 2015-2019 „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje” oraz zadania wynikające z pełnienia przez Instytut funkcji Agencji Łącznikowej FADN

Utworzył
Ewa Sierakowska
2012-01-03
Opublikował
Ewa Sierakowska
2012-01-03
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2017-01-09
Odwiedzin: 10625