Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Prace badawcze 2017 r.


W ramach działalności statutowej, Instytut realizował w roku 2017 następujące tematy i zadania badawcze:

I Koszty jednostkowe wybranych produktów rolniczych – kierownik tematu: dr inż. Aldona Skarżyńska

   Zadania badawcze:

 • Produkcja, koszty i dochody uzyskane z produkcji wybranych produktów rolniczych – dr inż. A. Skarżyńska
 • Szacunek wyników ekonomicznych produkcji wybranych produktów rolniczych – mgr inż. I. Augustyńska-Grzymek

II Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa – kierownik tematu: prof. dr hab. Józef St. Zegar

    Zadania badawcze:

 • Dochody ludności rolniczej – dr hab. B. Chmielewska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
 • Rachunki ekonomiczne rolnictwa (RER) – mgr inż. J. Jaroszewska, dr inż. Z. Floriańczyk
 • Bezpieczeństwo żywnościowe Polski – dr hab. M. Kwasek, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr inż. A. Obiedzińska
 • Zagadnienia rolno-środowiskowe w przepływach międzygałęziowych – dr K. Prandecki, dr E. Gajos
 • Kwestia agrarna współcześnie – dr W. Wrzaszcz, prof. dr hab. J. St. Zegar

III Polityka finansowa wobec wsi i rolnictwa w zmieniających się uwarunkowaniach krajowych, europejskich i globalnych – kierownik tematu: prof. dr hab. Jacek Kulawik

    Zadania badawcze:

 • Monitorowanie sytuacji finansowej w polskim rolnictwie i na wsi oraz w ich otoczeniu – prof. dr hab. J. Kulawik
 • Efektywność i finansowanie inwestycji w rolnictwie – dr B. Wieliczko, dr inż. J. Pawłowska-Tyszko, mgr J. Herda
 • Struktura kapitałowa rodzinnych gospodarstw rolniczych – dr inż. M. Soliwoda, mgr A. Gorzelak

IV Efektywność funkcjonowania podmiotów gospodarczych w rolnictwie. Zagadnienia wybrane – kierownik tematu: prof. dr hab. Wojciech Józwiak

     Zadania badawcze:

 • Czynniki warunkujące uproszczenie struktury produkcji w gospodarstwach rolnych – mgr J. Sobierajewska
 • Działalność hodowlana a wyniki ekonomiczne spółek hodowli roślin i zwierząt – mgr M. Adamski
 • Ochrona środowiska na obszarach wiejskich – prof. dr hab. W. Józwiak, mgr inż. A. Kagan, dr inż. M. Zieliński
 • Efektywność funkcjonowania i konkurencyjność  wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych – mgr A. Kagan
 • Efektywność funkcjonowania gospodarstw rolnych osób fizycznych na obszarach kraju dotkniętych suszami – dr A. Żak, dr inż. M. Zieliński

V Przemiany przemysłu spożywczego w świetle procesów globalizacji i integracji europejskiej – kierownik tematu: dr Iwona Szczepaniak

     Zadania badawcze:

 • Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-spożywczego w UE - analiza unijnego procesu decyzyjnego – dr hab.  R. Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, mgr M. Bułkowska, mgr A. Judzińska, mgr A. Staszczak
 • Wpływ globalizacji na polski przemysł spożywczy i jego otoczenie rynkowe – dr hab. P. Chechelski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr inż. R. Mroczek, dr Ł. Ambroziak, mgr A. Staszczak
 • Analizy ekonomiczno-finansowe przemysłu spożywczego – mgr J. Drożdż, dr I. Szczepaniak, dr M. Wigier

VI Badania rynków rolno-żywnościowych – kierownik tematu: dr Piotr Szajner

     Zadania badawcze:

 • Ocena stanu i perspektyw rynku mięsa – dr D. Zawadzka, dr hab. K. Świetlik prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr D. Pasińska, dr R. Mroczek, mgr L. Mieszkowska
 • Ocena stanu i perspektyw rynku mleka – dr hab. K. Świetlik prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr P. Szajner, mgr T. Zdziarska
 • Ocena stanu i perspektyw rynku drobiu i jaj – dr hab. G. Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr hab. K. Świetlik prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr D. Pasińska
 • Ocena stanu i perspektyw rynku ryb – mgr K. Hryszko, mgr J. Drożdż
 • Ocena stanu i perspektyw rynku zbóż – mgr W. Łopaciuk, mgr K. Rola, mgr J. Drożdż
 • Ocena stanu i perspektyw rynku pasz – mgr W. Dzwonkowski, mgr W. Łopaciuk, mgr K. Rola
 • Ocena stanu i perspektyw rynku ziemniaków – mgr W. Dzwonkowski, dr I. Szczepaniak, mgr T. Zdziarska
 • Ocena stanu i perspektyw rynku rzepaku – dr E. Rosiak, dr M. Wigier, dr M. Bodył, mgr T. Zdziarska
 • Ocena stanu i perspektyw rynku cukru – dr P. Szajner, mgr K. Hryszko
 • Ocena stanu i perspektyw rynku owoców i warzyw – dr B. Nosecka, mgr A. Bugała, dr hab. K. Świetlik prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr I. Szczepaniak
 • Ocena stanu i perspektyw rynku środków produkcji – mgr A. Zalewski
 • Ocena stanu i perspektyw rozwoju handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi – mgr W. Łopaciuk, mgr A. Bugała, mgr W. Dzwonkowski, mgr K. Hryszko. mgr K. Rola, dr M. Bodył, dr D. Pasińska, dr D. Zawadzka, mgr A. Zalewski, dr P. Szajner
 • Ocena stanu i perspektyw popytu na żywność – dr hab. K. Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr E. Rosiak, mgr K. Hryszko, mgr I. Strojewska, mgr T. Zdziarska
 • Ocena stanu i perspektyw rynku wyrobów tytoniowych i alkoholowych – dr M. Bodył, dr P. Szajner, mgr L. Mieszkowska, mgr K. Rola
 • Marże i transmisja cen na rynku podstawowych produktów rolnych w Polsce – dr P. Szajner, dr M. Bodył, dr hab. G. Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr D. Pasińska, dr D. Zawadzka, mgr W. Łopaciuk, mgr W. Dzwonkowski, mgr K. Rola, mgr T. Zdziarska

VII Procesy społecznego rozwoju wsi i rolnictwa – kierownik tematu: prof. dr hab. Maria Alina Sikorska

     Zadania badawcze:

 • Uwarunkowania społeczne w przeobrażeniach obszarów wiejskich – prof. dr hab.  M. A. Sikorska, dr M. Dudek, mgr B. Buks
 • Zróżnicowanie rodzinnych gospodarstw rolnych według aktywności rynkowej – dr inż. B. Karwat-Woźniak, mgr U. Maciejczyk-Kempińska
 • Polityka przestrzenna obszarów wiejskich w kierunku spójności regionów w Unii Europejskiej – dr hab. D. Kołodziejczyk, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr A. Wasilewski, dr hab. M. Gospodarowicz, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, mgr D. Lidke
 • Kierunki wsparcia rozwoju pozarolniczej gospodarki wiejskiej w polityce rozwoju UE – dr inż. P. Chmieliński
 • Uwarunkowania i zakres zaangażowania kobiet wiejskich w działalność rolniczą – dr hab. A. Wrzochalska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB

VIII Analiza sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej rolnictwa i gospodarki żywnościowej - kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Kowalski

IX  Polskie ogrodnictwo na jednolitym rynku europejskim – kierownik tematu: dr Bożena Nosecka

     Zadania badawcze:

 • Proporcja cen w łańcuchu marketingowym świeżych i przetworzonych owoców i warzyw w Polsce i wybranych krajach UE – mgr P. Kraciński, mgr inż. J. Świetlik, mgr inż. I. Strojewska, mg inż. T. Smoleński
 • Metody matematyczne i statystyczne w analizie polskiego sektora ogrodniczego - mgr inż. Ł. Zaremba
 • Spożycie owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce na tle innych krajów UE – mgr I. Strojewska, dr B. Nosecka
 • Konkurencyjność wewnętrzna polskiego sektora ogrodniczego – dr B. Nosecka, mgr inż. J. Mierwiński
 • Wpływ handlu zagranicznego na rozwój sektora ogrodniczego w Polsce – mgr inż. P. Kraciński

X  Analityczne ujęcie prawidłowości gospodarowania w rolnictwie i ich implikacje dla polityki rolnej – kierownik  tematu: prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz

     Zadania badawcze:

 • Zmienność marż w polskim przemyśle spożywczym – mgr J. Kufel-Gajda, dr hab. Sz. Figiel, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
 • Zmiany relacji i transmisja cen w łańcuchu żywnościowym – dr M. Hamulczuk
 • Metody wielokryterialne i optymalizacyjne wspomagające problemy rozwoju sektora rolno-żywnościowego – dr M. Gruda
 • Ryzyko rynkowe, a dochody w rolnictwie – mgr C. Klimkowski
 • Kategorie efektywności – ujęcie definicyjno-analityczne – dr inż. A. Bezat-Jarzębowska, prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz
 • Efektywność adesowanego wsparcia budżetowego gospodarstw rolniczych – dr J. Góral
 • Dekompozycja efektów dochodowych producentów rolnych – mgr A. Pawłowska

W roku 2017 realizowano zadania Programu Wieloletniego 2015-2019 „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje” oraz zadania wynikające z pełnienia przez Instytut funkcji Agencji Łącznikowej FADN

Utworzył
Ewa Sierakowska
2012-01-03
Opublikował
Ewa Sierakowska
2012-01-03
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2018-01-04
Odwiedzin: 12355