Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Prace badawcze 2018 r.


W ramach działalności statutowej, Instytut realizował w roku 2018 następujące tematy i zadania badawcze:

I Koszty jednostkowe wybranych produktów rolniczych – kierownik tematu: dr inż. Aldona Skarżyńska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB

   Zadania badawcze:

 • Produkcja, koszty i dochody uzyskane z produkcji wybranych produktów rolniczych – dr hab. A. Skarżyńska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
 • Szacunek wyników ekonomicznych produkcji wybranych produktów rolniczych – mgr inż. I. Augustyńska

II Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa – kierownik tematu: prof. dr hab. Józef St. Zegar

    Zadania badawcze:

 • Dochody ludności rolniczej – dr hab. B. Chmielewska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
 • Rachunki ekonomiczne rolnictwa (RER) – mgr inż. J. Jaroszewska
 • Bezpieczeństwo żywnościowe Polski – dr hab. M. Kwasek, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr hab. J. Krzyżanowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
 • Zagadnienia rolno-środowiskowe w przepływach międzygałęziowych – dr K. Prandecki, dr E. Gajos
 • Kwestia agrarna współcześnie – dr W. Wrzaszcz, prof. dr hab. J. St. Zegar

III Polityka finansowa wobec wsi i rolnictwa w zmieniających się uwarunkowaniach krajowych, europejskich i globalnych – kierownik tematu: prof. dr hab. Jacek Kulawik

    Zadania badawcze:

 • Monitorowanie sytuacji finansowej w polskim rolnictwie i na wsi oraz w ich otoczeniu – prof. dr hab. J. Kulawik
 • Struktura kapitałowa rodzinnych gospodarstw rolniczych – dr inż. M. Soliwoda, mgr A. Gorzelak
 • Subsydiowanie a konkurencyjność rolnictwa na przykładzie Polski – dr B. Wieliczko, dr inż. J. Pawłowska-Tyszko, mgr J. Herda-Kopańska

IV Efektywność funkcjonowania podmiotów gospodarczych w rolnictwie z podkreśleniem ich miejsca w łańcuchu żywnościowym i problematyki ekologicznej – kierownik tematu: prof. dr hab. Wojciech Józwiak

     Zadania badawcze:

 • Efektywność funkcjonowania gospodarstw rolnych na obszarach o dużej wartości przyrodniczej – dr inż. M. Zieliński, mgr M. Adamski, mgr J. Sobierajewska, dr A. Żak
 • Możliwości ograniczania emisji gazów cieplaranianych w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem innych ogniw łańcucha żywnościowego – dr hab. S. Jarzębowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
 • Procesy dostosowawcze wielkotowarowych gospodarstw rolnych do zmian WPR oraz polityki klimatyczno-środowiskowej – mgr inż. A. Kagan

V Przemiany przemysłu spożywczego w świetle procesów globalizacji i integracji europejskiej – kierownik tematu: dr Iwona Szczepaniak

     Zadania badawcze:

 • Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-spożywczego w UE - analiza unijnego procesu decyzyjnego – dr hab.  R. Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr Marek Wigier, mgr A. Staszczak
 • Wpływ globalizacji na polski przemysł spożywczy i jego otoczenie rynkowe – dr hab. P. Chechelski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr inż. R. Mroczek, mgr A. Staszczak
 • Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskim przemyśle spożywczym oraz aktywność inwestycyjna polskich firm spożywczych za granicą – dr Ł. Ambroziak, mgr M. Bułkowska

VI Badania rynków rolno-żywnościowych – kierownik tematu: dr Piotr Szajner

     Zadania badawcze:

 • Ocena stanu i perspektyw rynku mięsa – dr D. Zawadzka, dr hab. K. Świetlik prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr D. Pasińska, dr R. Mroczek, mgr L. Mieszkowska
 • Ocena stanu i perspektyw rynku mleka – dr P. Szajner, dr hab. K. Świetlik prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, mgr T. Zdziarska
 • Ocena stanu i perspektyw rynku drobiu i jaj – dr hab. G. Dybowski, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr hab. K. Świetlik prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr D. Pasińska
 • Ocena stanu i perspektyw rynku ryb – mgr K. Hryszko, mgr J. Drożdż
 • Ocena stanu i perspektyw rynku zbóż – mgr W. Łopaciuk, mgr K. Rola, mgr J. Drożdż, mgr W. Dzwonkowski
 • Ocena stanu i perspektyw rynku pasz – mgr W. Dzwonkowski, mgr W. Łopaciuk, mgr K. Rola
 • Ocena stanu i perspektyw rynku ziemniaków – mgr W. Dzwonkowski, dr I. Szczepaniak, mgr T. Zdziarska
 • Ocena stanu i perspektyw rynku rzepaku – dr E. Rosiak, dr M. Wigier, dr M. Bodył, mgr T. Zdziarska
 • Ocena stanu i perspektyw rynku cukru – dr P. Szajner, mgr K. Hryszko
 • Ocena stanu i perspektyw rynku owoców i warzyw – dr B. Nosecka, mgr A. Bugała, dr I. Szczepaniak
 • Ocena stanu i perspektyw rynku środków produkcji – mgr A. Zalewski, mgr L. Mieszkowska
 • Ocena stanu i perspektyw rozwoju handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi – mgr W. Łopaciuk, mgr A. Bugała, mgr W. Dzwonkowski, mgr K. Hryszko. mgr K. Rola, dr M. Bodył, dr D. Pasińska, mgr A. Zalewski, dr P. Szajner, mgr L. Mieszkowska
 • Ocena stanu i perspektyw popytu na żywność – dr hab. K. Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr E. Rosiak, mgr K. Hryszko, mgr I. Strojewska, mgr T. Zdziarska, mgr L. Mieszkowska
 • Ocena stanu i perspektyw rynku wyrobów tytoniowych i alkoholowych – dr M. Bodył, dr P. Szajner, mgr L. Mieszkowska, mgr K. Rola

VII Procesy społecznego rozwoju wsi i rolnictwa – kierownik tematu: prof. dr hab. Maria Alina Sikorska

     Zadania badawcze:

 • Uwarunkowania społeczne w przeobrażeniach obszarów wiejskich – dr hab. A. Wrzochalska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, prof. dr hab.  M. A. Sikorska, dr M. Dudek, mgr B. Buks
 • Zróżnicowanie rodzinnych gospodarstw rolnych według aktywności rynkowej – dr inż. B. Karwat-Woźniak, mgr U. Maciejczyk-Kempińska
 • Polityka przestrzenna obszarów wiejskich w kierunku spójności regionów w Unii Europejskiej – dr hab. D. Kołodziejczyk, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, dr A. Wasilewski, dr hab. M. Gospodarowicz, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB, mgr D. Lidke
 • Kierunki wsparcia rozwoju pozarolniczej gospodarki wiejskiej w polityce rozwoju UE – dr inż. P. Chmieliński

VIII Analiza sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej rolnictwa i gospodarki żywnościowej - kierownik tematu: prof. dr hab. Andrzej Kowalski

IX  Polskie ogrodnictwo na jednolitym rynku europejskim – kierownik tematu: dr Bożena Nosecka

     Zadania badawcze:

 • Proporcja cen w łańcuchu marketingowym świeżych i przetworzonych owoców i warzyw w Polsce i wybranych krajach UE – mgr P. Kraciński, mgr inż. I. Strojewska, mg inż. T. Smoleński
 • Metody matematyczne i statystyczne w analizie polskiego sektora ogrodniczego - mgr inż. Ł. Zaremba
 • Spożycie owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce na tle innych krajów UE – mgr I. Strojewska, dr B. Nosecka
 • Polski import produktów ogrodniczych i ich przetworów po przystąpieniu Polski do UE – mgr A. Bugała, dr B. Nosecka
 • Wpływ handlu zagranicznego na rozwój sektora ogrodniczego w Polsce – mgr inż. P. Kraciński

X  Analityczne ujęcie prawidłowości gospodarowania w rolnictwie i ich implikacje dla polityki rolnej – kierownik  tematu: prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz

     Zadania badawcze

 • Zmiany relacji i transmisja cen w łańcuchu żywnościowym - uwarunkowania– dr M. Hamulczuk, mgr J. Kufel-Gajda, dr hab. S. Figiel, prof. nadzw IERiGŻ-PIB
 • Ryzyko rynkowe, a dochody w rolnictwie - uwarunkowania – mgr C. Klimkowski, mgr M. Krawczak, prof. dr hab. W. Rembisz
 • Kategorie efektywności – ujęcie definicyjno-analityczne – dr inż. A. Bezat-Jarzębowska, prof. dr hab. W. Rembisz, dr A. Waszkowski
 • Dekompozycja efektów dochodowych producentów rolnych – mgr A. Pawłowska
 • Potencjał rozwojowy polskich gospodarstw rolnych w kontekście oddziaływania WPR - ujęcie ilościowe – dr J. Góral

W roku 2018 realizowano zadania Programu Wieloletniego 2015-2019 „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje” oraz zadania wynikające z pełnienia przez Instytut funkcji Agencji Łącznikowej FADN

Utworzył
Ewa Sierakowska
2012-01-03
Opublikował
Ewa Sierakowska
2012-01-03
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2019-01-04
Odwiedzin: 13807