Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"
Jesteś tutaj: Prace badawcze > Projekty

Projekty

Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim

Opublikowane 2021-03-04 przez Kamila Tomaszewska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB realizuje projekt "Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim" finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaplanowany na lata 2021-2023.

Spójność społeczna na obszarach wiejskich - analiza i praktyczne wskazania

Opublikowane 2020-06-01 przez Kamila Tomaszewska
Na podstawie umowy nr 87/UMWM/05/2019/RW-D-III zawartej 27 maja 2019 r. w IERIGŻ-PIB zrealizowano w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019, badania pt. Spójność społeczna na obszarach wiejskich - analiza i praktyczne wskazania, których rezultatem jest ekspertyza pod tym samym tytułem. Współfinansowane były ze środków UE w ramach schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działalność upowszechniająca Naukę (DUN)

Opublikowane 2020-06-01 przez Kamila Tomaszewska
W roku 2018 MNiSW przyznało IERiIGŻ-PIB na lata 2018-2019 projekt nr 684/P-DUN/2018 "Działalność Upowszechniająca Naukę". Dofinansowanie przeznaczono na realizację dwóch zadań - udział zagranicznych naukowców i wdrożenie procedur zabezpieczających.

Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych. Analiza i przykłady

Opublikowane 2020-06-01 przez Kamila Tomaszewska
W okresie 01.06.2019-30.10.2019 na podstawie umowy KSOW/3/2019/017 z dnia 14.06.2019 r. w IERIGŻ-PIB realizowano projekt "Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych. Analiza i przykłady". Badania prowadzono w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019, konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Finansowane były przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu - UBROL

Opublikowane 2019-10-10 przez Kamila Tomaszewska
Projekt finansowany ze środków NCBiR w ramach programu Gospostrateg jest realizowany od 1 kwietnia 2019 r. przez konsorcjum AGRI-RISK w składzie: MRiRW (Lider), IERiGŻ-PIB (Lider Finansowy, Główny Wykonawca), SGGW w Warszawie, UE w Poznaniu i IUNG-PIB. Celem głównym projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność/racjonalność wydatkowania funduszy budżetowych na oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy. W konsekwencji można będzie zracjonalizować również wydatki publiczne ponoszone na socjalną pomoc ad hoc w razie wystąpienia katastrof naturalnych, tzw. kredyty klęskowe oraz dotacje na odtwarzanie produkcji rolniczej. Zaprojektowane produkty ubezpieczeniowe staną się składnikiem szerszej konstrukcji, a mianowicie systemu holistycznego zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie, którego powstanie jest drugim głównym celem projektu. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie skuteczności krajowych ubezpieczeń rolnych w zakresie funkcji poprawiania alokacji ryzyka, ochrony istniejącego majątku w rolnictwie, akumulacji kapitału, mobilizowania zasobów finansowych i tworzenia kultury oraz bodźców do stałego doskonalenia holistycznego zarządzania ryzykiem. Projekt zaowocuje także bardziej racjonalnym wydatkowaniem funduszy publicznych na rolnictwo, da impuls do zrównoważonego rozwoju infrastruktury finansowej tego sektora oraz wspierać będzie jego wzrost i rozwój w sposób zgodny z paradygmatem zrównoważenia społecznego, ekonomicznego i środowiskowego, a także stworzy podstawy do stabilizowania konsumpcji i poziomu życia polskich rolników.

Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza - inicjatywy lokalne

Opublikowane 2019-10-10 przez Kamila Tomaszewska
W 2018 r. w ramach Umowy nr 43/UMWM/05/2018/RW-D-III zawartej z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich IERIGŻ-PIB realizował projekt pt. Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza - inicjatywy lokalne. Badania prowadzone w okresie wpisywały się prace badawcze realizowane w tematyce Priorytetu 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich; jak również celu 5 Planu Prac KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich oraz Działania 11 KSOW Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Platforma Żywnościowa - SELLFOOD

Opublikowane 2019-10-10 przez Kamila Tomaszewska
W latach 2018-2020 Instytut realizuje projekt badawczo-wdrożeniowy, finansowany ze środków NCBR, w ramach I konkursu na projekty otwarte Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG. Projekt wykonywany jest z inicjatywy i pod egidą MRiRW przez konsorcjum w składzie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Lider Projektu) oraz współwykonawcy: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Finalization of the Farm Accountancy Data Network FADN

Opublikowane 2018-03-13 przez Ewa Sierakowska
W 2018 r. Instytut rozpoczął realizację w Macedonii projektu twinningowego pod nazwą: Finalization of the Farm Accountancy Data Network FADN. Projekt finansowany jest ze środków UE i kraju Beneficjenta w ramach unijnego programu Instrument for Pre-accession Assistance (IPA). Projekty twinningowe mają na celu wykorzystanie doświadczeń i wiedzy państw członkowskich UE w dostosowaniu do unijnych standardów krajów aspirujących do członkostwa. Polska w coraz większym stopniu uczestniczy w tych projektach.

Projekt "The central-eastern EU model for competitive and sustainable agriculture and rural development"

Opublikowane 2018-01-18 przez Ewa Sierakowska
W latach 2015-2016 Instytut realizował projekt badawczy pt. "The central-eastern EU model for competitive and sustainable agriculture and rural development", w ramach uzyskanego grantu International Visegrad Fund's Standard Grant . Celem prowadzonych prac badawczych była konfrontacja różnych podejść badawczych naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym zwłaszcza państw Grupy Wyszehradzkiej, do aktualnych wyzwań stojących przed rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście równowagi między konkurencyjnością a zrównoważonym rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. W ramach projektu zorganizowano konferencję naukową, która odbyła się w dniach 18-21.10.2015 r., w Zakopanem. Partnerami projektu oraz współorganizatorami wydarzenia byli przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Research Institute of Agricultural Economics (AKI), Budapeszt, Węgry, Czech University of Life Sciences (ČZU), Praga, Czechy, oraz Slovak University of Agriculture in Nitra (SPU), Nitra, Słowacja.

Projekt Local Food; Etablering av lokala vsmedelsmarknader; Formation of local food markets (PROLOCAL)

Opublikowane 2018-01-05 przez Ewa Sierakowska
Projekt Local Food; Etablering av lokala vsmedelsmarknader; Formation of local food markets (PROLOCAL) realizowany od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r., a finansowany z Baltic Sea Region Seed Funding Grants , to inicjatywa na rzecz badań i wymiany doświadczeń w zakresie kształtowania się lokalnych systemów żywnościowych w krajach basenu morza bałtyckiego i na Białorusi. Oprócz IERiGŻ-PIB uczestniczyli w programie Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Centre for Programme LEADER of the Republic of Lithuania (Litwa), University of Latvia (Łotwa), Nordic Centre for Spatial Development - Nordregio (Szwecja), Institute of System Research in Agroindustrial Complex (Białoruś). Koordynatorem był Nordic Centre for Spatial Development - Nordregio (Szwecja).