Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza - inicjatywy lokalne

2019-10-10

W 2018 r. w ramach Umowy nr 43/UMWM/05/2018/RW-D-III zawartej z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich IERIGŻ-PIB realizował projekt pt. Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza – inicjatywy lokalne.

Badania prowadzone w okresie wpisywały się prace badawcze realizowane w tematyce  Priorytetu 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich; jak również celu 5 Planu Prac KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich oraz Działania 11 KSOW  Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. Projekt zakładał przeprowadzenie w terminie 11.06.- 30.09.2018 badań ankietowych oraz opracowanie ich w formie monografii. Przygotowany został  kwestionariusz zawierający kilkanaście pytań, skierowanych do grupy seniorów w wieku 60 i więcej lat z gmin wiejsko-miejskich, położonych w powiecie piaseczyńskim (województwo mazowieckie). Badania ankietowe zostały zakończone w połowie sierpnia, a w ich wyniku  pozyskano 103 formularze. Na podstawie pozyskanego materiału (wypełnione kwestionariusze ankietowe), zbudowano bazę danych, która pozwoliła na określenie statystycznych istotności wykrytych korelacji. Wykonano analizę SWOT włączenia społecznego seniorów oraz analizę porównawczą na podstawie danych statystycznych i literaturowych oraz stosownych dokumentów. 

Wyniki badań przedstawiono w monografii, w której: zidentyfikowano sytuację osób starszych oraz określono działania podejmowane w zakresie ich aktywizacji na wybranym do badań terenie; dokonano wieloaspektowej analizy i oceny polityki senioralnej wobec mieszkańców wsi (w Polsce i wybranych krajach); opracowano propozycje nowych instrumentów polityki społecznej i zdrowotnej mających na celu podtrzymanie aktywności osób starszych, w tym o ograniczonej samodzielności i zapewnienie im udziału w życiu społecznym. Mierzalnym efektem projektu jest także baza danych, która może być wykorzystywana do przygotowania innych opracowań (ekspertyzy, artykuły) dotyczących polityki senioralnej i aktywizacji osób starszych na obszarach wiejskich.

Utworzył
Kamila Tomaszewska
2019-10-10
Opublikował
Kamila Tomaszewska
2019-10-10
Modyfikacja
Kamila Tomaszewska
2019-10-10
Odwiedzin: 696